Hello everyone.Today i will explain how you can hack the “The Server From Hell” machine.Let’s start hack this machine.

First i want to enumerate open ports but i saw “Start at port 1337 and enumerate your way.Good luck” message in CTF description.

Hello everyone.Today i will explain how you can hack the “Different CTF” machine.Let’s start hack this machine.

nmap -sN -sV <ip>

With Nmap you can enumerate open ports.I tried login FTP as anonymous but it is not allow.Let’s check website.

Herkese merhaba ben YAnıl Sec . Bugün sizlere Android cihazlar için bir hack yöntemi göstereceğim . Hazırsanız başlayalım.

Burada yapacağımız işlemler sırasıyla;

Virüslü dosyayı oluşturmak
Dosyayı /var/www/html içerisine atmak
Apache ile http sunucumuzu kendi ağımızda açmak
Dosyayı indirip , çalıştırmak ve hack işlemini gerçekleştirmek

NOT:Sanal makine üzerinden yapıyorsak makinemiz körpü…

Merhaba ben YAnıl Sec . Bugün sizlere Raspberry Pi ’ da SSH bağlantısı nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim . Hazırsanız başlayalım.

Öncelikle SSH ile bağlanabilmemiz için cihazımın çalışır durumda ve internete bağlı olması gerekiyor . İnternete bağlantısının nasıl sağlanacağını ve Kali Linux ’ un Raspberry Pi ’ a nasıl kurulacağını anlatmıştım…

Herkese merhaba ben YAnıl Sec . Bugün sizlere Bolt adlı makinenin çözümünü göstereceğim . Hadi çözmeye başlayalım.

HANGİ PORTTA CMS ÇALIŞTIRILIYOR?

Hedef sistem hakkında bilgi toplamak için Nmap aracını kullanacağız

nmap -sN -sV <ip>

Yukarıdaki kodu yazarak port ve servisler hakkında bilgi alabilirsiniz

YAnil Sec

14 y.o cyber security student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store